salaactes.jpg

La sala d'actes consta de 91 metres quadrats i una capacitat de 60 persones.

salapolivalent