BASES
DE PARTICIPACIÓ DEL XXIII
CONCURS DE DIBUIX INFANTIL
DILLUNS


23 D’ABRIL
Al Centre Cívic Can Verdaguer
17.30 h
Taller de manualitats de Sant Jordi
a càrrec de Divers Associació d’Esplai
18-19 h
Animació infantil
a càrrec d’Arreplegats
19 h
Lliurament de premis
I per acabar
Berenar per a tothom
Podran participar-hi tots els nens i nenes de 3 a 12
anys.
Només un dibuix per persona i en DIN A4; es podrà
realitzar amb qualsevol tècnica artística (collage,
tèmperes, ceres…).
Al revers del dibuix han de constar les dades personals:
nom i cognoms, edat, adreça, telèfon, escola,
ludoteca o esplai.
Hi haurà tres premis per categoria:
• de 3 a 5 anys: Tema lliure
• de 6 a 8 anys: “Sant Jordi i el mar” *
• de 9 a 12 anys: “Sant Jordi i el mar” *
Els dibuixos s’han de lliurar al Centre Cívic Can
Verdaguer (c/ Piferrer, 94-100). El límit d’entrega serà
dissabte 21 d’abril a les 21 h.
Els premis es lliuraran el dilluns 23 d’abril a les 19 h
als Jardins de Can Verdaguer.
Totes les obres que es presentin són propietat de l’autor/a.
Tanmateix, aquest cedirà al Centre Cívic Can Verdaguer el
dret de propietat intel·lectual corresponent a l’explotació
de l’obra. Can Verdaguer es reserva el dret de publicar i/o
editar les obres, i podrà fer-ne ús segons el seu interès,
i sense ànim de lucre, amb la finalitat de promoure Sant
Jordi, el concurs i les persones que hi han participat. Els
treballs quedaran al Centre Cívic Can Verdaguer amb
aquesta finalitat.

XX
INTERCANVI
DEL LLIBRE
Aquest és el vintè any que se celebra l’intercanvi de
llibres.
Podeu portar aquells llibres que vulgueu canviar durant
el període del 9 al 28 d’abril al Centre Cívic Can Verdaguer
en horari de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h i
de 16 a 21 h, dissabtes de 10 a 13.30 h i de 17 a 21 h.
Un intercanvi cultural ideal per al dia de Sant Jordi!!!