La intenció és apropar aquest estil de música a les escoles mitjançant sessions formatives al professors, on expliquen els recursos didàctics que ofereix el blues i aplicar-ho a les aules. El resultat de tot aquest treball es concentra al concert en que músics i nens interactuen per fer un espectacle plegats. 

blues.jpg